آموزش

گروه خانه مهندسی کیفیت،سلامت،ایمنی و محیط زیست با اساتیدی مجرب و کارآزموده دوره های تخصصی مدیریتی کیفیت و دوره های تخصصی HSE را برگزار می نماید.عناوین دوره ها بدین شرح می باشد.

1- دوره سیستم مدیریت کیفیت ایزو9001

2- دوره سیستم مدیریت یکپارچه IMS

3- دوره ارزیابی ریسک

4- دروه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو 45001

5- دوره مدیریت ارتباط با مشتری

6- دوره های تخصصی ایمنی در صنایع

7- دوره های تخصصی ایمنی در ساخت و ساز

 8 - و بسیاری دوره های تخصصی دیگر....